ΟΔΟΠΟΙΪΑ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ | ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ|ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |

Services

Ενδεικτικά πραγματοποιούμε μετρήσεις για:

Πελάτες & Εργα

Satisfied

Άλλες Υπηρεσίες

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

  • Μελέτη Χωροθέτησης
  • Μελέτη πρόσβασης
  • Μελέτης Εσωτερικής Οδοποιίας
  • Μελέτες Εφαρμογής
  • Επίβλεψη-Υποστήριξη Κατασκευής

Περισσότερα…

ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

  • Τοπογραφικά για κάθε χρήση
  • Αποτυπώσεις κτιρίων
  • Τεχνική Υποστήριξη έργων
  • Εθνικό Κτηματολόγιο
  • Βυθομετρήσεις

Περισσότερα…

Head Office

Παπάγου 46 τ.κ: 153-43 Αγία Παρασκευή

Call Us

2106006450

EMAIL US

info@geodelta.gr