ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ | ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |

Services

Τα στελέχη της εταιρείας μας διαθέτουν   συσσωρευμένη εμπειρία 20-30 χρόνων  στην κατασκευή μεγάλων συγκοινωνιακών έργων του Εξωτερικού, (Λιβύη, Σαουδική Αραβία), και στην κατασκευή έργων Οδοποιΐας, Υδραυλικών και Ενεργειακών στην Ελλάδα.
Επίσης έχουν συμμετοχή  σε μελέτες μεγάλων έργων, Οδοποιΐας, Υδραυλικών Εγγειοβελτιωτικών, Μελετών εφαρμογής, Αποτυπώσεις κτιριακών  συγκροτημάτων, Κτηματολογίου, Τοπογραφικών διαγραμμάτων, Μελετών για άδειες , Πραγματογνωμοσύνες, Μεταβιβάσεις κτλ .

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ 
ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η GEODELTA έχει μεγάλη εμπειρία στην αποτύπωση νεοκλασικών και διατηρητέων κτιρίων για μελέτη ανακατασκευής και αναπαλαίωσης.
Επίσης έχουμε αποτυπώσει δεκάδες κτιριακά συγκροτήματα ( Εργοστάσια, σχολεία, Ναούς , Φυλακές, Εμπορικά κέντρα, αποθήκες κλπ) για μελέτη ελέγχου ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΆΡΚΕΙΑΣ και αρχιτεκτονική μελέτη.

Η αποτύπωση γίνεται με ειδικό εξοπλισμό και διαθέτουμε τεχνογνωσία τόσο στις μεθόδους, τις μετρήσεις όσο και στην επεξεργασία και την τελική παρουσίαση και σχεδιασμό των έργων.

Γενικά χαρακτηριστικά :

 • Αποτύπωση όλων των σταθμών στο ίδιο σύστημα αναφοράς για έλεγχο εκκεντρότητας – κατακορυφότητας υποστυλωμάτων, τοιχίων .
 • Αποτύπωση απρόσιτων όψεων με όλες τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες.
 • Δημιουργία ΤΟΜΩΝ σε διάφορες θέσεις
 • ΚΑΤΟΨΕΙΣ, ΑΝΟΨΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα στελέχη της GEODELTA  προέρχονται από το χώρο της Κατασκευής, με εμπειρία σε μεγάλα Έργα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Σε όλο το φάσμα των κατασκευών αλλά κυρίως σε έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ , ΕΡΓΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ και έργα ΑΠΕ , μπορούμε να αναλάβουμε την σύνταξη ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ με υπευθυνότητα και γνώση για το βέλτιστο οικονομικό και κατασκευαστικό αποτέλεσμα

Πελάτες & Εργα

Satisfied

Άλλες Υπηρεσίες

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

 • Μελέτη Χωροθέτησης
 • Μελέτη πρόσβασης
 • Μελέτης Εσωτερικής Οδοποιίας
 • Μελέτες Εφαρμογής
 • Επίβλεψη-Υποστήριξη Κατασκευής

Περισσότερα…

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

 • Αυτόνομη πτήση χαμηλού ύψους
 • Φωτογραφιση με φωτοσταθερά
 • Δημιουργία Ορθορωτοχαρτών
 • Δημιουργία DSM, 3D Model
 • Δημιουργία Υψομετρικών καμπυλών

Περισσότερα…

Head Office

Παπάγου 46 τ.κ: 153-43 Αγία Παρασκευή

Call Us

2106006450

EMAIL US

info@geodelta.gr