GEODELTA – ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΟΛΙΚΑ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ | ΟΔΟΠΟΙΪΑ | ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αποτυπώσεις κτιριακών συγκροτημάτων Τοπογραφικά
Αποτυπώσεις κτιριακών συγκροτημάτων Τοπογραφικά
Αποτυπώσεις κτιριακών συγκροτημάτων Τοπογραφικά
Αποτυπώσεις κτιριακών συγκροτημάτων Τοπογραφικά

Since 2000

GEODELTA

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2000 με πρωτοβουλία του Γιάννη Αλέξ. Δάσκαλου, πτυχιούχου Πολ. Μηχανικού Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων και πλαισιωμένου από μια δυναμική ομάδα συνεργατών μηχανικών με εμπειρία σε όλη την γκάμα των Μελετών έργων πολιτικού μηχανικού , με την επωνυμία TOPODAST OE και λειτούργησε με αυτή την σύνθεση μέχρι το 2005, υλοποιώντας πολλές εκατοντάδες μελέτες.

ΑΙΟΛΙΚΑ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ | ΟΔΟΠΟΙΪΑ | ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

Το 2005 η εταιρεία επαναπροσδιόρισε το αντικείμενο της στοχευμένα και δυναμικά στο χώρο των ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και κυρίως στην ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ, ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, καθώς και τις συνοδούς ΜΕΛΕΤΕΣ των ΜΠΕ, όπως επίσης την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ.

Η  σύνθεση της εταιρείας ενισχύθηκε με την είσοδο σε αυτή του ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ πτυχιούχου Πολ. Μηχανικού Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων, με τεράστια εμπειρία σε σημαντικά Δημόσια  έργα με μεγάλες ελληνικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στον τομέα των μελετών εφαρμογής και υποστήριξης κατασκευής των έργων, δημιουργώντας τη  νέα  μορφή και επωνυμία της εταιρείας GEODELTA OE με έδρα την Αγία Παρασκευή.

Τα στελέχη της εταιρείας  διαθέτουν   συσσωρευμένη εμπειρία 20-30 χρόνων  στην κατασκευή μεγάλων συγκοινωνιακών έργων του Εξωτερικού, (Λιβύη, Σαουδική Αραβία), και στην κατασκευή έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών και Ενεργειακών στην Ελλάδα.

Επίσης έχουν συμμετοχή  σε μελέτες μεγάλων έργων, Οδοποιίας, Υδραυλικών Εγγειοβελτιωτικών, Μελετών εφαρμογής, Αποτυπώσεις κτιριακών  συγκροτημάτων, Κτηματολογίου, Τοπογραφικών διαγραμμάτων, Μελετών για άδειες , Πραγματογνωμοσύνες, Μεταβιβάσεις κτλ .

Τέλος η εμπειρία  του Γιάννη Δάσκαλου ο οποίος διατέλεσε επί μακρόν στέλεχος της  ΔΕΗ (πρώην ΔΕΜΕ νυν ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ καθώς και της ΔΑΥΕ)     και  πραγματοποίησε τις ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ και  ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  όλων σχεδόν των έργων ΑΠΕ  της ΔΕΗ  αποτελεί δυνατό εχέγγυο των δυνατοτήτων της GEODELTA OE.

ΕΞOΠΛΙΣΜΟΣ, SOFTWARE και Know-How

Η GEODELTA με σύγχρονο εξοπλισμό και software συνεχώς αναβαθμιζόμενο, διαθέτει τεχνολογία αιχμής, στον τομέα των μετρήσεων όσο και στην επεξεργασία των δεδομένων, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους και την μεγιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών της.

Ειδικά στο τομέα SOFTWARE η GEODELTA πέραν της χρήσης των κορυφαίων προγραμμάτων στο χώρο των μελετών Οδοποιίας, Τοπογραφικού σχεδιασμού, ψηφιακής επεξεργασίας, φωτογραμμετρίας και GIS.

Έχει αναπτύξει η ίδια και με συνεργασίες, εξειδικευμένο software προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μελετών ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ όπως για την ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ των ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΥΜΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (με ΕΞΙΣΩΣΗ εκσκαφών-επιχώσεων) και την κίνηση των ειδικών Οχημάτων Μεταφοράς, δίνοντας στους πελάτες της το καλύτερο οικονομοτεχνικά και περιβαλλοντικά αποτέλεσμα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

 • Μελέτη Χωροθέτησης
 • Μελέτη πρόσβασης
 • Μελέτης Εσωτερικής Οδοποιίας
 • Μελέτες Εφαρμογής
 • Επίβλεψη-Υποστήριξη Κατασκευής

Περισσότερα…

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

 • Αυτόνομη πτήση χαμηλού ύψους
 • Φωτογραφιση με φωτοσταθερά
 • Δημιουργία Ορθορωτοχαρτών
 • Δημιουργία DSM, 3D Model
 • Δημιουργία Υψομετρικών καμπυλών

Περισσότερα…

ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Τοπογραφικά για κάθε χρήση
 • Αποτυπώσεις κτιρίων
 • Τεχνική Υποστήριξη έργων
 • Εθνικό Κτηματολόγιο
 • Βυθομετρήσεις

Περισσότερα…

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ TΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα στελέχη της GEODELTA OE  έχουν σαν  «Πιστεύω» τους  την  Ποιοτική Εργασία, την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ στο κόστος των Κατασκευών, την ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση  και την   ΣΥΝΕΠΕΙΑ στην τήρηση των συμφωνηθέντων.

Έχουμε οι ίδιοι ουσιαστική προσωπική συμμετοχή σε όλα τα στάδια των Μελετών, μεταφέροντας την μεγάλη εμπειρία μας, πράγμα που αποτελεί εχέγγυο επιτυχίας και πλεονέκτημα για  το Πελάτη μας.

Ενημερωνόμαστε συνεχώς στα νέα δεδομένα του χώρου (Αδειοδοτική διαδικασία, μέγεθος μηχανών, τρόποι μεταφοράς και συναρμολόγησης, νέα υλικά, Εξοπλισμός και software) ενσωματώνοντας στις Μελέτες μας καινοτομίες και φρέσκια  γνώση.

Η ευθύνη για τη δουλειά μας δεν σταματά  ούτε και όταν τα Έργα που μελετήσαμε  μπαίνουν σε λειτουργία .

Η φιλοσοφία αυτή, μας δικαιώνει και μας ανταμείβει  διαρκώς με νέες Μελέτες που μας ανατίθενται, από Πελάτες-Συνεργάτες, οι οποίοι έχουν από εμάς ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, τις  οποίες μπορούμε να καλύψουμε πλήρως.

Τα Έργα που μελετήσαμε και ήδη λειτουργούν μιλούν ξεκάθαρα για την ποιότητα για την δουλειά μας.

GEODELTA

Head Office

Παπάγου 46 τ.κ: 153-43 Αγία Παρασκευή

Call Us

210 6006450

EMAIL US

info@geodelta.gr