ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ | ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ |ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Services

Με την εμπειρία 20 και πλέον χρόνων με όλο το φάσμα των ΑΠΕ αλλά κυρίως στον τομέα των ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ, από την εποχή της πρωτοποριακής  ανάπτυξης έργων από την ΔΕΜΕ (Δ/νση Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) της ΔΕΗ (Μονή Τοπλού, Μαρμάρι, Σάμος κλπ.) και στη συνέχεια με την μελέτη δεκάδων  μεγάλων έργων σε όλη Ελλάδα μπορούμε να διαχειριστούμε με επιτυχία όλο το φάσμα των μελετών έργων πολιτικού μηχανικού στα πλαίσια ανάπτυξης, αδειοδότησης και κατασκευής ενός Αιολικού πάρκου.

Ενδεικτικά παραθέτουμε τα στάδια των μελετών, που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε σε πακέτο η και αποσπασματικά ανάλογα με τον βαθμό ωριμότητας του έργου.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ και ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ.

 • Αξιολόγηση θέσης,
 • Προμήθεια χαρτογραφικών υποβάθρων, για τις ανάγκες της μελέτης και υποστήριξης των περιβαλλοντικών μελετών
 • Ενημέρωση του υλικού με ζώνες απαγόρευσης, συμβατότητα με το νομοθετικό πλαίσιο (Ειδικά χωροταξικά, ΓΠΣ, κλπ.)
 • Αρχικός σχεδιασμός, χωροθέτησης και πρόσβασης, με αξιοποίηση υφιστάμενου δικτύου και πρόταση νεων διανοίξεων σε συνδυασμό με την επιλογή ΑΓ με τα απαραίτητα γεωμετρικά στοιχεία και υπολογισμός ποσοτήτων.
 • Προετοιμασία φακέλου για Άδεια Παραγωγής. 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ και ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

 • Δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους με φωτογραμμετρία η με προμήθεια αξιόπιστου υλικού.
 • Εντοπισμός και μελέτη αξιοποίησης υφιστάμενου δικτύου προσβάσεων.
 • Μελέτη νέων διανοίξεων δασικών δρόμων με κατάλληλη γεωμετρία για την απρόσκοπτη μεταφορά του εξοπλισμού.
 • Χωροθέτηση, ΑΓ και διάταξη εσωτερικής οδοποιίας.
 • Χωροθέτηση λοιπών βοηθητικών έργων (Οικίσκος, υποσταθμοί, δίκτυο καναλιών καλωδίων, εργοταξιακοί χώροι κλπ).
 • Όλα τα παραπάνω σχεδιασμένα με τρόπο προσέγγισης που δεν θα αποκλείνουν

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ και ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

 • Δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους με φωτογραμμετρία η με Επίγεια Αποτύπωση.
 • Αποτύπωση και μελέτη βελτίωσης υφιστάμενου δικτύου προσβάσεων.
 • Μελέτη νέων διανοίξεων δασικών δρόμων με κατάλληλη γεωμετρία για την απρόσκοπτη μεταφορά του εξοπλισμού και προδιαγραφές συμβατές με την αδειοδότηση.
 • Χωροθέτηση, θεμελίων ΑΓ, μελέτη πλατειών συναρμολόγησης και διάταξη εσωτερικής οδοποιίας με δημιουργία ραμπών συναρμολόγησης.
 • Χωροθέτηση λοιπών βοηθητικών έργων (Οικίσκος, υποσταθμοί, δίκτυο καναλιών καλωδίων, εργοταξιακοί χώροι κλπ).
 • Μελέτη απορροής ομβρίων με δίκτυο τεχνικών.
 • Μελέτη και σχεδίαση όλου του έργου (Οριζοντιογραφίες, Μηκοτομές, Διατομές, Αναλυτικοί πίνακες ποσοτήτων).
 • Σύνταξη Προϋπολογισμού, ΣΑΥ, ΦΑΥ και Τεχνικής Περιγραφής.
 • Όλα τα παραπάνω παραδοτέα σε hard copy και ψηφιακά αρχεία μορφών dwg, xls, doc, pdf, txt κλπ.

Πελάτες & Εργα

Άλλες Υπηρεσίες

ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Τοπογραφικά για κάθε χρήση
 • Αποτυπώσεις κτιρίων
 • Τεχνική Υποστήριξη έργων
 • Εθνικό Κτηματολόγιο
 • Βυθομετρήσεις

Περισσότερα…

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

 • Αυτόνομη πτήση χαμηλού ύψους
 • Φωτογραφιση με φωτοσταθερά
 • Δημιουργία Ορθορωτοχαρτών
 • Δημιουργία DSM, 3D Model
 • Δημιουργία Υψομετρικών καμπυλών

Περισσότερα…

Head Office

Παπάγου 46 τ.κ: 153-43 Αγία Παρασκευή

Call Us

2106006450

EMAIL US

info@geodelta.gr